KurssikuvauksetAstanga Joogan alkeet ja jatkotunnit (taso 1)

Kursseilla opetellaan astangajoogalle tyypillinen ujjay- eli tulihengitys, bandhat eli lihaslukot sekä katseen kiintopisteet. Nämä yhdistetään astangajoogan asanoihin eli liikkeisiin, jolloin tuloksena on kehoa voimistava, notkistava ja puhdistava dynaaminen liikemeditaatioharjoitus. Harjoitus poistaa tehokkaasti stressiä, vapauttaa hengitystä ja lihasjäykkyyksiä ja saa mielesi säteilemään! Kurssi soveltuu ihan kaikille joogasta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa jooga- tai liikuntakokemusta, mutta hiki saattaa virrata tunneilla. Jatkotuneilla tehdään hieman pidempi harjoitus kuin alkeissa.


Astanga Joogan alkeismysore (taso 2)

Kurssilla lähdetään harjoittelemaan astangajoogalle tyypillistä itsenäistä harjoittelumuotoa, jota kutsutaan nimellä mysore. Mysore sana tulee Etelä-Intian Mysore nimisestä kaupungista, jota voisi kutsua astangajoogan ”mekaksi”. Mysoressa ovatkin vaikuttaneet merkittävät astangajoogan gurut: Sri Tirumalai Krishnamacharya, Sri K Battabhi Jois sekä B N S Iyengar, opettaen tyypillisellä mysoretyylillä. Mysoretyylissä jokainen oppilas tekee asanat eli joogaliikkeet oman hengityksen tahdissa ja opettaja avustaa liikkeissä sekä opettaa uusia liikkeitä. Jokaisen oppilaan etenemistahti on yksilöllinen. Alkeismysoressa harjoitellaan tarvittaessa myös suullisella ohjauksella, mikäli se tukee ryhmäläisten oppimista. Alkeismysore sopii alkeet ja/tai jatkokurssin käyneille oppilaille.


Astanga Joogan mysore (taso 3)

Kurssilla harjoitellaan perinteiseen Intialaiseen joogatyyliin eli oman hengityksen tahdissa. Opettaja avustaa ja neuvoo sekä opettaa uusia liikkeitä tarvittaessa. Kurssi soveltuu kaikille alkeet ja jatkotason kurssit käyneille. Mysoreharjoittelu syventää joogan vaikutuksia ja oppimista. Liikesarjoja ei alkuun tarvitse muistaa täysin itsenäisesti ja neuvoa voi opettajalta kysyä läpi koko harjoituksen.


Astangajooga ohjattu (tasot 1-3)


Kurssilla tehdään ohjatusti astangajoogan 1 ja 2 sarjan liikkeitä eli asanoita. Liikkeistä muodostetaan erilaisia sarjoja. Painoitusalueet sarjoissa on vartalon eteentaivutuksissa, kierroissa, lantion avauksissa, selän ja kehon takaosan ojennusliikkeissä. Harjoitus vahvistaa ja puhdistaa koko kehoa sekä rauhoittaa ja tasapainottaa mieltä. Säännöllinen astangajoogan harjoitus pitää kehon terveenä ja hermoston vahvana. Kurssi soveltuu parhaiten astangan harrastajille, joilla on jo kokemusta astangasta. Mukaan saa tulla myös innostuneet aloittelijat ajatuksella, että jokainen kerta oppii jotakin uutta!


Astangaa lungisti modaten (tasot 1-3)

Kurssilla tehdään ohjatusti astangajoogan 1 ja 2 sarjan liikkeitä. Ohjausrytmi tunneilla on rauhallinen ja tunneilla käydään läpi myös eri variaatioita liikkeistä. Tämä kurssi soveltuu kaikille niille, jotka pitävät ohjatusta astangasta, mutta kokevat rytmin ohjatuilla tunneilla liian nopeaksi. Samoin ”vanhat” astangit saattaisivat haluta osallistua tälle kurssille. Kurssille voi tulla myös innostuneet aloittelijat!


Yin Jooga

Kurssilla tehdään kehoa voimakkaasti avaavia lattiavenytysliikkeitä. Harjoitus poistaa kireyksiä etenkin hartioiden, selän ja lantion alueilta. Yin jooga tuo myös tehokkaasti venyvyyttä sidekudoksiin ja lisää täten kehon liikeratoja ja elastisuutta. Kurssi soveltuu ihan kaiken ikäisille ja kokoisille, niin miehille kuin naisillekin ja on parasta mahdollista ”anti aging” joogaa ikääntyville! Pitää kehon nuorena ja elastisena!


Hatha Jooga (Indian style)

Kurssilla tehdään traditionaalista intialaista hathajoogaa (asana ja pranayama). Asanoilla eli liikkeillä avataan ja vahvistetaan kehon lihaksia ja vahvistetaan hermostoa. Liikesarjassa on erityisesti vartalon lihaksia vahvistavia liikkeitä. Liikkeitä pystyy varioimaan omaan suoritustasoon sopivaksi. Hengitysharjoituksilla (pranayama) rauhoitetaan mieltä ja hermostoa sekä haetaan terapeuttisia vaikutuksia esim. unettomuuteen, stressiin, mielen alakuloon, ja hermoston epätasapainoon. Kurssi soveltuu kaikille joogasta kiinnostuneille.


Yin & Yang Jooga 

Yin & Yang jooga koostuu kahdesta tai useammasta joogalajista. Alkuosuus tunnista tehdään joko dynaamista astangajoogaa tai kehoa voimistavaa traditionaalista Intialaista hatha joogaa. Loppuosuus tunnista tehdään syvävenyttävää yin joogaa. Kurssi lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia!


Astanga Jooga pranayama (hengitysharjoitus)

Pranayamalla vaikutetaan ihmisen energiakehoon ja sillä on monia suotuisia terveysvaikutuksia: sydän- ja verenkiertoelimistö vahvistuu, unen laatu paranee, muisti virkistyy, minuuden tunne sekä tietoisuus itsestä ja ympäristöstä vahvistuu ja depressio vähentyy. Pranayama kurssille voivat osallistua kaikki, joita oman tietoisuuden ja minuuden kehitys pranayaman avulla kiinnostaa. Säännöllinen pranayaman harjoittaminen tuo pitkää ikää ja hyvän terveyden. Kurssille osallistuminen ei edellytä astangajoogan harjoittamista.


Mudrat (energialukot)

Mudrissa yhdistyvät hienovaraiset sormien tai koko kehon liikkeet hengitykseen tai sen hallintamenetelmiin. Mudrat ulottuvat syvemmälle energiakehoon kuin tyypilliset jooga-asanat eli liikkeet. Mudrilla pyritään ylläpitämään tai palauttamaan oma todellinen energiaolemus kehossa ja sen ympärillä. Jännityksiin sitoutunut energia pyritään vapauttamaan ja kehon enertgiataso palauttamaan optimaaliselle tasolle. Tämä vaikuttaa myös mielentilaan ja toimintoihin kehossa tervehdyttävästi.


Astangaa & lihaskuntoa

Kurssilla tehdään joogan lisäksi myös lihaskuntoa vahvistavaa treeniä joogan näkökulma huomioiden. Joogan asanoilla (liikkeillä) lämmitellään ja avataan kehoa ja lihaskunto-osuudessa keskitytään vahvistamaan ylä-, keski- ja alavartalon lihaksistoa helpoilla lihaskunto-liikkeillä. Kurssi soveltuu kaikentasoisille oppilaille eikä edellytä aiempaa kokemusta joogasta tai lihaskuntoharjoittelusta.


Astanga & Prana ja Hatha & Prana


Kursseilla harjoitetaan Astangajoogan tai Hathajoogan asanoita eli liikkeitä ohjatusti, lempeästi ja itseä kuunnellen. Liikkeiden lisäksi tunteihin yhdistetään vaihtelevasti eri Pranateemoja. Pranateema saattaa sisältää mm. yin joogaa (sidekudosstimulaatiota), mudria (kehon energialukot), bandhoja (kehon lihaslukot), pranayamoja (hengitysharjoitukset), pratiaharaa (aistien sisäänpäin kääntäminen), dharanaa (keskittyminen), dhyanaa (mietiskely). Pranateemojen harjoitukset vaikuttavat syvemmälle ihmisen energiakehoon ja vaikuttavat koko energiaolemukseen. Tämä vaikuttaa myös mielen tiloihin ja toimintoihin kehossa tervehdyttävästi. Kurssien pääpaino on koko ihmisessä, ei pelkästään fyysisessä kehossa tai sen liikuttelussa. Kokonaisuudesta tulee runsas ja eheä ja mielestä rauhallinen ja keskittynyt. Eri harjoitteita pystyy varioimaan helpommasta vaikeampaan. Kurssille osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla akrobaatti, mutta aito kiinnostus joogaa, terveyttä ja itsensä kehittämistä kohtaan on eduksi.


Joogan asana & mudra & pranayama

Kurssilla sukelletaan pintaa syvemmälle joogan maailmaan. Tunneilla yhdistyvät joogan eri harjoitteet käytännössä. Joogan asanoilla (liikkeillä) avataan ja vahvistetaan fyysistä kehoa. Mudrilla (energialukot) ja pranayamalla (hengitysharjoitteet) vaikutetaan syvemmälle energiakehoon ja vaikutetaan kehon energiaolemukseen.Tämä vaikuttaa myös mielentilaan ja toimintoihin kehossa tervehdyttävästi. Kurssi soveltuu parhaiten jo jonkin verran joogaa harjoittaneille, mutta joogasta kiinnostuneet aloittelijatkin ovat tervetulleita. Kurssin pääpaino on koko ihmisen olemuksessa, ei pelkästään fyysisessä kehossa tai sen liikuttelussa.