KurssikuvauksetAstanga Joogan alkeet ja jatkotunnit (taso 1)

Kursseilla opetellaan astangajoogalle tyypillinen ujjay- eli tulihengitys, bandhat eli lihaslukot sekä katseen kiintopisteet. Nämä yhdistetään astangajoogan asanoihin eli liikkeisiin, jolloin tuloksena on kehoa voimistava, notkistava ja puhdistava dynaaminen liikemeditaatioharjoitus. Harjoitus poistaa tehokkaasti stressiä, vapauttaa hengitystä ja lihasjäykkyyksiä ja saa mielesi säteilemään! Kurssi soveltuu ihan kaikille joogasta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa jooga- tai liikuntakokemusta, mutta hiki saattaa virrata tunneilla. Jatkotuneilla tehdään hieman pidempi harjoitus kuin alkeissa.


Astanga Joogan alkeismysore (taso 2)

Kurssilla lähdetään harjoittelemaan astangajoogalle tyypillistä itsenäistä harjoittelumuotoa, jota kutsutaan nimellä mysore. Mysore sana tulee Etelä-Intian Mysore nimisestä kaupungista, jota voisi kutsua astangajoogan ”mekaksi”. Mysoressa ovatkin vaikuttaneet merkittävät astangajoogan gurut: Sri Tirumalai Krishnamacharya, Sri K Battabhi Jois sekä B N S Iyengar, opettaen tyypillisellä mysoretyylillä. Mysoretyylissä jokainen oppilas tekee asanat eli joogaliikkeet oman hengityksen tahdissa ja opettaja avustaa liikkeissä sekä opettaa uusia liikkeitä. Jokaisen oppilaan etenemistahti on yksilöllinen. Alkeismysoressa harjoitellaan tarvittaessa myös suullisella ohjauksella, mikäli se tukee ryhmäläisten oppimista. Alkeismysore sopii alkeet ja/tai jatkokurssin käyneille oppilaille.


Astanga Joogan mysore (taso 3)

Kurssilla harjoitellaan perinteiseen Intialaiseen joogatyyliin eli oman hengityksen tahdissa. Opettaja avustaa ja neuvoo sekä opettaa uusia liikkeitä tarvittaessa. Kurssi soveltuu kaikille alkeet ja jatkotason kurssit käyneille. Mysoreharjoittelu syventää joogan vaikutuksia ja oppimista. Liikesarjoja ei alkuun tarvitse muistaa täysin itsenäisesti ja neuvoa voi opettajalta kysyä läpi koko harjoituksen.


Yin Jooga

Kurssilla tehdään kehoa voimakkaasti avaavia lattiavenytysliikkeitä. Harjoitus poistaa kireyksiä etenkin hartioiden, selän ja lantion alueilta. Yin jooga tuo myös tehokkaasti venyvyyttä sidekudoksiin ja lisää täten kehon liikeratoja ja elastisuutta. Kurssi soveltuu ihan kaiken ikäisille ja kokoisille, niin miehille kuin naisillekin ja on parasta mahdollista ”anti aging” joogaa ikääntyville! Pitää kehon nuorena ja elastisena!


Hatha Jooga

Kurssilla tehdään traditionaalisia Intialaisia joogaliikkeitä eli asanoita. Tunnin aikana koko keho vahvistetaan ja avataan tehokkaasti mutta lempeästi joka suuntaan ja lopputuloksena on tasapainoinen keho ja mieli. Kurssi soveltuu ihan kaikille joogasta kiinnostuneille! Jatkotasolla tehdään hieman pidempi ja vaativampi harjoitus.


Yin & Yang Jooga 

Yin & Yang jooga koostuu kahdesta tai useammasta joogalajista. Alkuosuus tunnista tehdään joko dynaamista astangajoogaa tai kehoa voimistavaa traditionaalista Intialaista hatha joogaa. Loppuosuus tunnista tehdään syvävenyttävää yin joogaa. Kurssi lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia!


Astanga Jooga pranayama (hengitysharjoitus)

Pranayamalla vaikutetaan ihmisen energiakehoon ja sillä on monia suotuisia terveysvaikutuksia: sydän- ja verenkiertoelimistö vahvistuu, unen laatu paranee, muisti virkistyy, minuuden tunne sekä tietoisuus itsestä ja ympäristöstä vahvistuu ja depressio vähentyy. Pranayama kurssille voivat osallistua kaikki, joita oman tietoisuuden ja minuuden kehitys pranayaman avulla kiinnostaa. Säännöllinen pranayaman harjoittaminen tuo pitkää ikää ja hyvän terveyden. Kurssille osallistuminen ei edellytä astangajoogan harjoittamista.


Mudrat (energialukot)

Mudrissa yhdistyvät hienovaraiset sormien tai koko kehon liikkeet hengitykseen tai sen hallintamenetelmiin. Mudrat ulottuvat syvemmälle energiakehoon kuin tyypilliset jooga-asanat eli liikkeet. Mudrilla pyritään ylläpitämään tai palauttamaan oma todellinen energiaolemus kehossa ja sen ympärillä. Jännityksiin sitoutunut energia pyritään vapauttamaan ja kehon enertgiataso palauttamaan optimaaliselle tasolle. Tämä vaikuttaa myös mielentilaan ja toimintoihin kehossa tervehdyttävästi.


Joogaa & lihaskuntoa

Kurssilla tehdään joogan lisäksi myös lihaskuntoa vahvistavaa treeniä joogan näkökulma huomioiden. Joogan asanoilla (liikkeillä) lämmitellään ja avataan kehoa ja lihaskunto-osuudessa keskitytään vahvistamaan ylä-, keski- ja alavartalon lihaksistoa helpoilla lihaskunto-liikkeillä. Kurssi soveltuu kaikentasoisille oppilaille eikä edellytä aiempaa kokemusta joogasta tai lihaskuntoharjoittelusta.


Joogan asana & mudra & pranayama

Kurssilla sukelletaan pintaa syvemmälle joogan maailmaan. Tunneilla yhdistyvät joogan eri harjoitteet käytännössä. Joogan asanoilla (liikkeillä) avataan ja vahvistetaan fyysistä kehoa. Mudrilla (energialukot) ja pranayamalla (hengitysharjoitteet) vaikutetaan syvemmälle energiakehoon ja vaikutetaan kehon energiaolemukseen.Tämä vaikuttaa myös mielentilaan ja toimintoihin kehossa tervehdyttävästi. Kurssi soveltuu parhaiten jo jonkin verran joogaa harjoittaneille, mutta joogasta kiinnostuneet aloittelijatkin ovat tervetulleita. Kurssin pääpaino on koko ihmisen olemuksessa, ei pelkästään fyysisessä kehossa tai sen liikuttelussa.

Seniorit Jooga

Seniorit jooga on nimensä mukaisesti senioreille räätälöity oma jooga, jossa huomioidaan ikääntyvän ihmisen harjoittelulle tärkeitä osa-alueita: muisti, kehon liikkuvuus, tasapaino, lihasvoima ja elastisuus sekä verenkiertoelimistön terveys. Jooga-asanoilla (liikkeillä) ja pranayamalla (hengitysharjoituksilla) pyritään ylläpitämään ja kehittämään näitä osa-alueita.

Kurssi soveltuu kaikille seniori-ikäisille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä hoitamisesta ja joogasta. Kurssilla tehtäviä harjoitteita voidaan tarvittaessa mukauttaa oppilaan kunnon ja muiden harjoitukseen vaikuttavien tekijöiden mukaan.


Juniorit Jooga

Juniorit jooga sopii 8-12 vuotilaille nuorille joko lajiharjoittelun tueksi tai ei-urheileville erityisesti vaikuttamaan kehon liikkuvuuden, tasapainon, lihasvoiman sekä keskittymiskyvyn parantamiseen. Kurssilla tehtävillä jooga-asanoilla (liikkeillä) pyritään myös tasaamaan mahdollisia ryhtivirheitä tai puolieroja, jotka johtuvat joko kehon käyttämättömyydestä tai väärästä käytöstä. Kurssille voivat osallistua kaikki nuoret, joita jooga kiinnostaa.